LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern sikrer hvert år op mod tre millioner kroner til lokale udviklingsprojekter. Nu er man i gang med ny strategi for den kommende periode, der skal være med til at påvirke udviklingen på landet i Lemvig og Ringkøbing – Skjern Kommuner.

LAG er et lokalt arbejde under EU, som skal være med til at sikre, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i levende landdistrikter.

Du kan få indflydelse

Den nye Lokale Aktionsgruppe er gået i gang med at samle information til den kommende udviklingsstrategi. Dette sker blandt andet gennem et spørgeskema, samt to åbne arrangementer.

D 29. og 30. november 2022 vil man samle inputs til den vigtige strategi, der skal danne rammen for bestyrelsens beslutninger i de kommende år.

Landdistriktsrådets Årsmøde og udviklingsdebat i 18B

  • 29. november afholder Ringkøbing – Skjern Kommune Landdistriktsrådets Årsmøde på Naturkraft. Her har LAG en stand, blandt mange andre spændende udviklingsstande. På LAG standen er det muligt at drøfte den kommende strategi med koordinatorer og andre lokale foreninger og virksomheder. Læs mere
  • 30. november afholdes en udviklingsdebat, hvor der er fokus på at få inputs fra blandt andet foreninger og virksomheder. Formen på debatten er kendt fra radioprogrammet Mads og Monopolet. Heino, én af de to LAG koordinatorer, vil præsentere Monopolet for dilemmaer inden for områderne iværksætteri, erhverv, turisme, bosætning og levevilkår i landdistrikterne. Det vil være muligt for publikum at tage del i debatten gennem Slido (en app, hvor man kan give sin mening til kende) Læs mere (og tilmeld dig)

Du kan altså tage del i udviklingsstrategien på flere måder. Du kan hjælpe ved at besvare spørgeskemaet:

Klik her og besvar spørgeskemaet (det tager 1-2 min)