Udviklingsstrategi 23-27

LAG Lemvig-Ringkøbing-Skjern har haft høringen af strategien. I udviklingen af strategien har forskellige borgere, kommuner og samarbejdspartnere været involveret for at sikre et bredt samarbejde. Høringen blev indledt den 1. februar 2023, og alle interesserede var velkomne til at give deres input og forslag.
Efter høring har strategien være sendt til godkendelse hos Plan og Landdistrikstyrelsen, som godkendte den d. 8.3.23.
Læs mere