Generalforsamling

Tirsdag d. 11. april 2023 klokken 18.30 i

Vedersø Kulturcenter, Vesterhavsvej 49, 6990 Ulfborg

Dagsorden ordinær generalforsamling

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af referent
 3. Valg af dirigent
 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 8. Valg af forperson. Forperson er ikke på valg i år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter, jf. § 9

På valg:

Fra Lemvig Kommune: Ove Damgaard, Paul Paulsen og Jacob Mortensen

Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Birgitte Vinding og Jes Nissen

Suppleanter for Lemvig og Ringkøbing-Skjern

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til foreningens forperson senest 8 dage før generalforsamlingen

Dette kan ske via e-mail: lag@rksk.dk eller lag@minlandsby.dk

 

Generalforsamlingen indledes kl. 18.30 med fælles spisning. Herefter starter generalforsamlingen kl. 19.30

Husk tilmelding til spisning senest den d. 4. april til lag@rksk.dk eller til lag@minlandsby.dk.