Udviklingsstrategi 23-27

LAG Lemvig-Ringkøbing-Skjern har haft høringen af strategien. I udviklingen af strategien har forskellige borgere, kommuner og samarbejdspartnere været involveret for at sikre et bredt samarbejde. Høringen blev indledt den 1. februar 2023, og alle interesserede var velkomne til at give deres input og forslag.
Efter høring har strategien være sendt til godkendelse hos Plan og Landdistrikstyrelsen, som godkendte den d. 8.3.23.
Læs den godkendte strategi

Podcast

Borgerinddragelse har spillet en vigtig rolle i udviklingen af strategien for LAG Lemvig-Ringkøbing-Skjern. Forskellige tiltag er blevet gennemført, herunder en pressemeddelelse og annoncering i lokale ugeaviser, opsamling af data på Landdistriktrådets årsmøde, spørgeskema som kunne tilgåes på hjemmesiden og sociale medier. Disse initiativer har givet borgere, kommuner og samarbejdspartnere mulighed for at give deres input og forslag til strategien og dermed bidrage til et bredt samarbejde.  Udover nævnte initiativer blev en Udviklingsdebat i 18b Harboøre også en del af informationsopsamlingen. Formen på debatten er kendt fra radioprogrammet Mads og Monopolet. Der blev optaget en podcast i to episoder, som kan lyttes her.
Lyt til podcast

Stiftende generalforsamling d. 17.9.22

Den 17. august var der derfor stiftende generalforsamling i Tangsø Centret i Bækmarksbro. Alle var velkomne til at deltage og høre mere om, hvad LAG er, og om man har lyst til at blive en del af arbejdet.
LÆS REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING