Relevante dokumenter

Nedenfor kan du læse om regelgrundlaget for LAG

Lovgrundlaget

LAG programmet er en del af landdistriktsprogrammet og dermed en del af EU´s landdistriktspolitik. Har du lyst til at
se nærmere om hele grundlaget for programmet og de overordnede regler, vi i LAG agerer under, findes der en god
samlet tilgang hertil på “Liv og Land” hjemmesiden under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Du kan gå direkte til lovgrundlaget via dette link.

Vedtægter

Der er udarbejdet vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Vedtægterne tager afsæt i de standardvedtægter,
som er angivet i grundlaget for LAG.

Link til vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern.

Udviklingsstrategi (2014-2022)

For at kunne agere som lokal aktionsgruppe skal man have udarbejdet en udviklingsstrategi for arbejdet i bestyrelsen
og foreningen. Strategien skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I udviklingsstrategien for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er der lagt vægt på at understøtte udviklingen via fokus på
de mange styrkepunkter, vi har i området. Blandt andet kan nævnes:

  • Den smukke, robuste og meget varierede natur, vi har, som giver mangfoldige udfoldelsesmuligheder.
    I strategien lægges vægt på, at naturen bruges til rekreation, leg, læring, motion, elitesport og alle mulige andre aktiviteter
    men vel at mærke på naturens præmisser og uden indgreb i naturen.
  • Områdets virksomheder, herunder traditionerne for iværksætteri og innovation.
  • Det stærke foreningsliv og det stærke sammenhold, som præger vores område.

Udviklingsstrategien spiller en væsentlig rolle i forbindelse med bestyrelsens behandling af ansøgninger om støtte under programmet,
idet ansøgninger skal relatere sig til strategien for at kunne være støtteberettigede.

Udviklingsstrategien kan ses via dette link.