Søg støtte

OBS: Ny ansøgningsrunde forventes åben i slutningen af april 2023

Før du søger:

At søge midler til et projekt under LAG programmet og at gennemføre projekter under programmet kan føles lidt overvældende. Det er derfor en god ide at kontakte en af LAGs koordinatorer, inden du går i gang med den egentlige ansøgning. En tidlig kontakt kan være med til at sikre, at du ikke kommer til at lave forgæves arbejde, og at du kan få tips til at målrette din ansøgning til programmet.

Ansøgningsskema og vejledning:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har det overordnede ansvar for LAG programmet. På deres hjemmeside “Liv og Land” kan du også finde ansøgningsskemaer, vejledninger, nyheder og andet relevant materiale. Du kan finde hjemmesiden via dette link.

I forbindelse med igangsætning af den nuværende programperiode er der udviklet et elektronisk ansøgningsskema. Skemaet følger hele sagsbehandlingsforløbet, indtil endelig afgørelse foreligger.

Næste frist:

På forsiden vil du altid kunne se den næste ansøgningsfrist. Der vil normalt være mulighed for at søge fire gange om året.

Behandling af ansøgninger:

Der er tre trin i behandling af din ansøgning:

 1. Koordinator modtager din ansøgning og kvitterer for modtagelsen. Koordinator skal foretage den første gennemgang af ansøgningen og forberede den til behandling i bestyrelsen.
 2. Behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen skal behandle alle indkomne ansøgninger og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte. Bestyrelsen anvender et nærmere fastlagt pointsystem i vurderingen af ansøgningerne (se mere nedenfor under overskriften “Pointsystem”). De projekter, bestyrelsen ønsker at støtte, videresendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som skal træffe endelig afgørelse.
 3. Behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal primært sikre, at projekterne gennemføres indenfor rammerne af LAG programmet, den tilhørende lovgivning og – ikke mindst – LAG´ens egen udviklingsstrategi.

Sammenhæng med udviklingsstrategien:

En af de væsentligste betingelser for, at et projekt er støtteberettiget, er nøje sammenhæng med udviklingsstrategien for LAG´en. Under menupunktet “Om LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern” kan du finde udviklingsstrategien. Det er vigtigt, at dit projekt kan falde ind under strategiens prioriteringer og indsatsområder. Du er som altid velkommen til at kontakte koordinator for at få en vurdering af din projektide i forhold til strategien.

LAG programmet handler om udvikling af landdistrikter:

LAG programmet har til formål at udvikle landdistrikterne, i forhold til forbedrede levevilkår, bosætning, erhverv og andet, som gør landdistrikterne attraktive. Som led i prioriteringen af midlerne har bestyrelsen besluttet, at man derfor som udgangspunkt ikke støtter projekter, som etableres i centerbyerne i de to kommuner – grænsen er ca. 2.000 indbyggere. Kontakt gerne koordinatorerne, hvis du er i tvivl om, hvad det kan betyde for dit projekt.

Pointsystem:
Som noget nyt i LAG programmet for 2014-2020 skal alle ansøgninger vurderes efter et pointsystem. Bestyrelsen skal således foretage prioriteringer af projekterne inden for point systemet, som primært er centralt fastlagt. Alle ansøgninger skal derfor vurderes efter følgende punkter:
 • Projektbeskrivelse.
 • Synlighed.
 • Relevans.
 • Samarbejde.
 • Lokal forankring.
 • Samarbejde.
 • Innovation.
 • Bæredygtighed.
 • Effekter.
Hvor mange penge er der at søge:
LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern råder over godt 3 mio. kr. til projekter hvert år. Man kan højst få støtte, som svarer til 50 % af projektudgifterne via LAG programmet.
Som noget nyt i programmet for 2014-2020 er det besluttet, at projekter som minimum skal have et budget på kr. 100.000 for at være støtteberettiget under programmet.
Hvor lang tid tager det:
Som oftest vil LAG have en behandlingstid på ca. en måned. Alle ansøgninger skal gennemgås grundigt og vurderes efter det omtalte pointsystem.
Sagsbehandlingstiden hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er meldt ud til højst 35 dage.
Så: du skal være forberedt på, at der går 2-3 måneder fra sidste ansøgningsfrist til du har den endelige afgørelse. Når du har afleveret dit projekt og fået kvittering herfor, kan du dog for egen regning og risiko gå i gang med projektet – hvis du senere bliver bevilget et tilskud til projektet, vil du kunne medregne støtteberettigede udgifter, som er afholdt fra den dato, hvor LAG har modtaget din ansøgning.

VEJLEDNING

Det er en god idé at læse Bolig og planstyrelsens vejledning. Her kan du finde alle relevante informationer du skal benytte når du vil søge LAG, når du har fået bevillingen, hvis du skal lave en ændring af projektet og når du skal afslutte projektet.
LÆS VEJLEDNING

HJÆLPECENTER

Vi har samlet en række videoguides og FAQ som kan være dig behjælpelig når du skal i gang med din ansøgning.
Hjælpecenter

STØTTE TIL MINDRE PROJEKTER

(3 kr. puljen)

I den nuværende programperiode skal projekter have et budget på minimum kr. 100.000 for at kunne opnå støtte.

Det betyder, at en gruppe projekter, som under det gamle program blev bevilget støtte med god effekt, falder uden for støttemulighederne. Der er typisk tale om mindre projekter i landsbyerne, hvor man ved frivillig arbejdskraft etablere små rekreative anlæg, som kan være gavnlige for trivselen i landdistrikterne – og som måske endda kan være med til at fremme bosætning.

Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har afsat et beløb, som bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern kan råde over til denne type projekter. Puljen kræver ikke den samme ansøgningsprocedure som egentlige LAG ansøgninger. Så går jeres forening i tanker om at gennemføre et mindre projekt til gavn for jeres lokalområde, kan det være en god ide at kontakte en af koordinatorerne og høre nærmere om mulighederne. Ansøgningsfristen til puljen følger ansøgningsfristen til LAG,

Kontakt koordinator

KOORDINATOR

Inden du går i gang med dit projekt er det en god ide´ at kontakte din lokale koordinator.
Kontakt koordinator